Hellerovo čerpadlo

Text hesla

Hellerovo čerpadlo — dávkovacie olejové čerpadlo zložené zo zubového čerpadla a z vlastného dávkovacieho viacpiestového axiálneho čerpadla so spoločným pohonom v jednom telese. Používa sa na presné dávkovanie materiálov a surovín napr. v chemickom a potravinárskom priemysle.

Text hesla

Hellerovo čerpadlo — dávkovacie olejové čerpadlo zložené zo zubového čerpadla a z vlastného dávkovacieho viacpiestového axiálneho čerpadla so spoločným pohonom v jednom telese. Používa sa na presné dávkovanie materiálov a surovín napr. v chemickom a potravinárskom priemysle.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Hellerovo čerpadlo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hellerovo-cerpadlo