Hell Creek

Text hesla

Hell Creek [hel krík] — nálezisko skamenelín v USA v štáte Montana v blízkosti mesta Jordan, formácia suchozemských hornín (íly, pieskovce), ktorá vznikla uložením v bývalej delte rieky pred 67 – 65 mil. rokov, v najmladšej kriede a najstarších treťohorách. V súčasnosti sa nálezisko nachádza v polosuchej oblasti, kde sú horniny ustavične vystavené erózii a odkrývajú stále nové fosílne zvyšky. Zachovali sa tam pozostatky posledných druhov dinosaurov a našli sa aj kosti veľkých dinosaurov, napr. Edmontosaurus, Triceratops, Tyrannosaurus, Anatotitan a Torosaurus. Ide o jediné nálezisko dinosaurov, kde sa vyskytujú sedimenty z obdobia, ktoré znamenalo koniec éry dinosaurov. Spoločne s nimi tam žilo množstvo bezstavovcov, zo stavovcov sa zachovali formy pripomínajúce dnešné hlodavce a vačkovce, ako aj placentárne formy, pre ktoré životné prostredie boli typické machy, ginká a ihličnaté i listnaté stromy.

Zverejnené vo februári 2008.

Hell Creek [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hell-creek