heliometer

Text hesla

heliometer [gr.] — prístroj na meranie veľmi malých uhlových vzdialeností na oblohe. V podstate refraktor (šošovkový ďalekohľad) s objektívom rozrezaným na dve polovice umožňuje súčasné zobrazenie dvoch blízkych hviezd alebo napr. protiľahlých okrajov pozorovanej planéty. Pri posune jednou časťou objektívu sa posúvajú obidva obrazy; pri meraní sa obrazy posúvajú, až kým nesplynú. Posun, ktorý je mierou uhlovej vzdialenosti objektov, sa odčíta mikrometrom vo dvoch polohách (pri splynutí a pri vonkajšom dotyku objektov). Prvý heliometer zostrojil 1754 J. Dollond, 1838 F. W. Bessel uskutočnil pomocou heliometra prvé meranie paralaxy hviezd (61 Cygni). Prvý heliometer obsahujúci achromatický typ objektívu zostrojil okolo 1820 J. Fraunhofer. V súčasnosti sa na tento druh meraní používajú fotografické (CCD) metódy alebo lasery.

Zverejnené vo februári 2008.

Heliometer [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heliometer