heliofília

Text hesla

heliofília [gr.] — spôsob života organizmu, ktorý uprednostňuje priame slnečné svetlo a neznáša tieň, resp. tmu (sciofóbia). Medzi heliofilné živočíchy (heliofily) patria všetky živočíchy aktívne počas slnečného svitu. Heliofilné rastliny (heliofyty) neznášajú zatienenie, optimum ich životných prejavov je v rozsahu plného a bohatého slnečného svitu (0,5 – 1 klx i viac), svojimi morfologickými znakmi sú prispôsobené nadbytku slnečného žiarenia. Patria medzi ne vysokohorské, púšťové, stepné a i. rastliny rastúce na plne osvetlených miestach, napr. druhy rodov kavyľ (Stippa sp.), horec (Gentiana sp.), plesnivec (Leontopodium sp.), devätorník (Helianthemum) a slnečnica (Helianthus). Opak: heliofóbia.

Zverejnené vo februári 2008.

Heliofília [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heliofilia