heliocentrická poloha

Text hesla

heliocentrická poloha — poloha telesa slnečnej sústavy, ktorá sa vzťahuje na stred Slnka ako na začiatok súradnicovej sústavy. Vyjadruje sa pomocou heliocentrických súradníc.

Text hesla

heliocentrická poloha — poloha telesa slnečnej sústavy, ktorá sa vzťahuje na stred Slnka ako na začiatok súradnicovej sústavy. Vyjadruje sa pomocou heliocentrických súradníc.

Zverejnené vo februári 2008.

Heliocentrická poloha [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heliocentricka-poloha