heliocentrická dráha

Text hesla

heliocentrická dráha — dráha telesa slnečnej sústavy alebo umelého kozmického telesa, ktorá sa vzťahuje na stred Slnka.

Text hesla

heliocentrická dráha — dráha telesa slnečnej sústavy alebo umelého kozmického telesa, ktorá sa vzťahuje na stred Slnka.

Zverejnené vo februári 2008.

Heliocentrická dráha [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heliocentricka-draha