helio-

Text hesla

helio- [gr.] — prvá časť zložených slov s významom slnko, slnečný.

Text hesla

helio- [gr.] — prvá časť zložených slov s významom slnko, slnečný.

Zverejnené vo februári 2008.

Helio- [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/helio