Heliand

Text hesla

Heliand — starosaský epos neznámeho autora o živote Ježiša Krista, ktorý vznikol okolo 830. Je zachovaný vo dvoch rukopisoch, obsahuje 5 983 germánskych aliteračných veršov. Určité miesta biblických textov boli obsahovo prispôsobené na misionárske potreby.

Text hesla

Heliand — starosaský epos neznámeho autora o živote Ježiša Krista, ktorý vznikol okolo 830. Je zachovaný vo dvoch rukopisoch, obsahuje 5 983 germánskych aliteračných veršov. Určité miesta biblických textov boli obsahovo prispôsobené na misionárske potreby.

Zverejnené vo februári 2008.

Heliand [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heliand