heliaktický západ

Text hesla

heliaktický západ — deň, keď hviezdu možno poslednýkrát v priebehu roka pozorovať po západe Slnka na večernej oblohe. Po krátkom období nepozorovateľnosti sa opäť objaví až pri heliaktickom východe.

Text hesla

heliaktický západ — deň, keď hviezdu možno poslednýkrát v priebehu roka pozorovať po západe Slnka na večernej oblohe. Po krátkom období nepozorovateľnosti sa opäť objaví až pri heliaktickom východe.

Zverejnené vo februári 2008.

Heliaktický západ [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heliakticky-zapad