Helge, Ladislav

Text hesla

Helge, Ladislav, 21. 8. 1927 Praha – 31. 1. 2016 Praha — český režisér a scenárista. Vo filme začal pôsobiť 1949 ako asistent réžie u režiséra J. Krejčíka. Do československej kinematografie vstúpil koncom 50. rokov 20. stor. Režisér polemických a kriticko-spoločenských filmov Škola otců (1957), Velká samota (1959), Jarní povětří (1961), Bílá oblaka (1962), Bez svatozáře (1963), První den mého syna (1964) a Stud (1967). V 70. rokoch 20. stor. v období normalizácie pracoval ako poštový úradník, v 80. rokoch 20. stor. scenárista a režisér divadla Laterna Magica v Prahe (režíroval predstavenie Jednoho dne v Praze, 1981). V 90. rokoch 20. stor. sa k filmu vrátil ako režisér českého dabingu zahraničných filmov (napr. Sám doma, Kickboxer, Krotitelia duchov, Lebkáči a i.) a organizátor i funkcionár českého Filmového a televízneho zväzu (FITES).

Zverejnené vo februári 2008.

Helge, Ladislav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/helge-ladislav