helénsky

Text hesla

helénsky [vl. m.] — grécky, týkajúci sa Helénov (starovekých Grékov). Pojem prešiel aj do názvu novodobého gréckeho štátu Helénska republika (novogr. Elliniki dimokratia).

Zverejnené vo februári 2008.

Helénsky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/helensky