heladský

Text hesla

heladský [vl. m.] — týkajúci sa Helady (starovekého Grécka, starogr. Hellas).

Text hesla

heladský [vl. m.] — týkajúci sa Helady (starovekého Grécka, starogr. Hellas).

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Heladský [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heladsky