hekto-

Text hesla

hekto- [gr.] —

1. prvá časť zložených slov s významom sto;

2. skr. h — predpona používaná v sústave SI, vyjadrujúca 100-násobok fyzikálnej jednotky. Napr. hektoliter (hl), hektopascal (hPa) (→ násobky a diely jednotiek SI).

Zverejnené vo februári 2008.

Hekto- [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hekto