hektický

Text hesla

hektický [gr. > fr.] — vypätý, vystupňovaný; horúčkovito až chorobne vzrušený.

Text hesla

hektický [gr. > fr.] — vypätý, vystupňovaný; horúčkovito až chorobne vzrušený.

Zverejnené vo februári 2008.

Hektický [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hekticky