Hekerová

Text hesla

Hekerová — rozložitý hôľnatý vrch v Slovenskom rudohorí na bočnom výbežku hlavného chrbta Volovských vrchov západne od Smolníka, 1 260 m n. m. Budovaný starými prvohornými fylitmi, pieskovcami, kvarcitmi a paleovulkanitmi: kremennými porfýrmi a tufmi, porfyroidmi a keratofýrmi. Vo vrcholovej časti lúčne porasty, miestami porasty kosodreviny a čučoriedok.

Zverejnené vo februári 2008.

Hekerová [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hekerova