Hekataios

Text hesla

Hekataios, genitív Hekataia, asi 560/550 pred n. l. Milétos, dnes Milét – asi 480 pred n. l. — jeden z najstarších gréckych zemepiscov a historikov, logograf. Pochádzal z aristokratickej rodiny. Mal významný podiel na iónskom povstaní. Spočiatku odrádzal Milét od povstania, po jeho vypuknutí zasa radil politikom v boji. Pred začiatkom grécko-perzských vojen viedol 494 pred n. l. posolstvo k bratrancovi Dareia I. Veľkého, perzskému satrapovi Artafernovi.

Autor dvoch kníh v čistom iónskom dialekte. Poznatky z rozličných ciest Hekataios spracoval v geografickom diele Opis zeme (Periégésis alebo Periodos gés), v ktorom opísal Európu, Áziu (ako prvý Európan Indiu), ako aj Egypt a Líbyu. Výrazne ovplyvnil Hérodota. V diele Genealógie (Geneélogiai; aj pod názvom Rodokmene héroov, Héróologia) sa pokúsil racionálne vyložiť pôvod rodov mytologických hrdinov; medzi nimi je aj výklad o jeho rodine.

Zverejnené vo februári 2008.

Hekataios [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hekataios