Heinsch, Jan Jiří

Text hesla

Heinsch [hajnš], Jan Jiří, aj Johann Georg Heintsch, 1647 Kłodzko, Poľsko – 7. 9. 1712 Praha — barokový maliar a kresliar pôsobiaci v Čechách.

R. 1678 sa usadil v Prahe, kde vytvoril množstvo náboženských malieb (pracoval najmä pre jezuitov). Jeho diela sa vyznačujú naratívnosťou a zmyslom pre realistické zachytenie detailu (Glorifikácia sv. Ignáca z Loyoly, 1688). Bol ovplyvnený K. Škrétom a benátskym maliarstvom 16. storočia. Príležitostne sa venoval i portrétnej tvorbe, vytvoril aj viacero kresbových návrhov rytín. Jeho dielo stojí na pomedzí raného a vrcholného baroka, predstavuje realisticky umiernený prúd českej vrcholnobarokovej maľby.

Zverejnené vo februári 2008.

Heinsch, Jan Jiří [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heinsch-jan-jiri