Heinrich Lotyšský

Text hesla

Heinrich Lotyšský [hajn-], Heinrich von Lettland, lat. Henricus de Lettis, asi 1188 neďaleko Magdeburgu – 1259 — nemecký misionár v Litve a Lotyšsku (od 1205). Jeho po latinsky písaná Livónska kronika (Chronicon Livoniae, vznikla 1224 – 27) opisujúca christianizáciiu Litvy, Lotyšska a Estónska (1180 – 1227) predstavuje významný prameň dejín pobaltských krajín.

Text hesla

Heinrich Lotyšský [hajn-], Heinrich von Lettland, lat. Henricus de Lettis, asi 1188 neďaleko Magdeburgu – 1259 — nemecký misionár v Litve a Lotyšsku (od 1205). Jeho po latinsky písaná Livónska kronika (Chronicon Livoniae, vznikla 1224 – 27) opisujúca christianizáciiu Litvy, Lotyšska a Estónska (1180 – 1227) predstavuje významný prameň dejín pobaltských krajín.

Zverejnené vo februári 2008.

Heinrich Lotyšský [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-10-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heinrich-lotyssky