Heilmann zo Schweinfurtu

Text hesla

Heilmann zo Schweinfurtu [hail- švajn-], Jacob, aj Jacob Hylmann, Jakob zo Schweinfurtu, Jakob Frank, ? asi Schweinfurt – 1526 Meissen — nemecký neskorogotický architekt.

Vyučil sa v hute B. Rieda (Rejta) v Prahe (pravdepodobne pracoval pod jeho vedením v Kutnej Hore). Od 1512 majster kamenárskej huty pri Sankt Annenkirche v nemeckom Annabergu-Buchholzi (po 1515; sieťová klenba trojlodia a starej sakristie s dynamicky vykrojenými rebrami). R. 1517 navrhol a viedol stavbu farského Kostola nanebovzatia Panny Márie v Moste (s bohatým obrazcom hviezdicovej krúženej klenby s pretínajúcimi sa rebrami trojlodia a s klenbou starej sakristie), súčasne bol poradcom pri stavbe mestského kostola v Naumburgu a staval empory kostola v Zwickau. Od 1524 viedol dostavbu paláca Albrechtsburg v Meissene (špirálovité schodisko, klenba v Erbovej sále). Zakladateľ saskej stavebnej huty.

Zverejnené vo februári 2008.

Heilmann zo Schweinfurtu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heilmann-zo-schweinfurtu