Heheovia

Text hesla

Heheovia, vlastným menom Hehe, Wahehe — bantuské etnikum vo vých. Tanzánii; asi 1,3 mil. (2016).

Heheovia prišli na svoje dnešné územie medzi riekami Rufidži a Ruaha (región Iringa) pravdepodobne v 18. stor. V 30. rokoch 19. stor. zastavili postup Masajov a v 70. rokoch odrazili vpád Ngoniov, neskôr úspešne vzdorovali prenikaniu Nemcov i Britov. Kmeňovo jednotní sú od 2. pol. 19. stor., keď náčelník Munyigumba (†1879) zjednotil rozličné heheské územia do jedného kráľovstva.

V súčasnosti je tradičné náboženstvo nahrádzané kresťanstvom. Heheovia sú väčšinou roľníci a pastieri, pestujú kukuricu, pšenicu a zemiaky, chovajú dobytok, ovce a kozy. Jazyk Heheov (kihehe) patrí do benue-konžskej skupiny nigersko-konžskej vetvy konžsko-kordofánskej jazykovej rodiny, mnohí hovoria aj po swahilsky.

Zverejnené vo februári 2008. Aktualizované 10. apríla 2018.

Heheovia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heheovia