Heh

Text hesla

Heh — egyptský boh, ktorý sa spájal s predstavou nekonečna. Spolu so svojím ženským aspektom, bohyňou Hauhet, boli členmi ešmunénskeho Osmora, kde bol ako mužský aspekt zobrazovaný v podobe muža s hlavou žaby. V systéme čísloviek jeho hieroglyfická značka vyjadrovala číslo milión. V mýte o nebeskej krave vystupuje Heh ako jeden z bohov, ktorých vytvoril boh Šu, aby mu pomohli podopierať oblohu. Zobrazovaný bol v ľudskej podobe s božskou parochňou a bradou, zvyčajne ako kľačí a v každej ruke drží osekanú palmovú vetvu so symbolmi používanými v ikonografii na obradné zaznamenávanie rokov. Niekedy je zobrazovaný s takouto palmovou vetvou na hlave. Jeho podoba bola súčasťou ozdôb, amuletov, šperkov ap.

Zverejnené vo februári 2008.

Heh [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heh