Hegyi, Ladislav

Text hesla

Hegyi [-ďi], Ladislav, 27. 5. 1939 Bratislava – 27. 1 2016 Malacky — slovenský lekár, geriater, brat Eugena Hegyiho. Od 1963 pôsobil v nemocnici v Topoľčanoch, od 1973 v Novej Bani, od 1977 v Malackách, 1979 – 90 krajský odborník pre geriatriu v Západoslovenskom kraji, 1991 – 94 riaditeľ Výskumného ústavu gerontológie v Malackách, 1995 – 96 riaditeľ Geriatrického centra a primár geriatrického oddelenia v Nemocnici s poliklinikou v Malackách, od 1996 pôsobil v Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve (dnes Slovenská zdravotnícka univerzita, SZU) v Bratislave, od 2002 vedúci Katedry výchovy k zdraviu a medicínskej pedagogiky SZU; 2000 DrSc., 2004 profesor. Zaoberal sa gerontológiou a sociálnym lekárstvom. Vymedzil vzťah sociálnej gerontológie k sociálnemu lekárstvu a k verejnému zdravotníctvu, definoval a zdôvodnil pojem sociálna geriatria. Vypracoval princípy geriatrickej dispenzárnej starostlivosti (1984), ako prvý opísal a definoval geriatrický maladaptačný syndróm (1993) a upozornil na jeho význam najmä pre chorých v inštitucionálnej starostlivosti, zaslúžil sa o zavedenie predmetu sociálna gerontológia do výučby (1996). Zakladajúci člen Slovenskej gerontologickej a geriatrickej spoločnosti (1994 – 2002 jej predseda), od 1994 člen Generálnej rady Európskeho zväzu staršej generácie (EURAG, 1996 – 2002 jej podpredseda). Od 1995 vedúci redaktor časopisu Geriatria, od 2004 časopisu Verejné zdravotníctvo. Autor a spoluautor 15 monografií, napr. Zlyhanie adaptácie vo vyššom veku (1993) a Geriatria pre praktického lekára (2004), 7 vysokoškolských učebníc, autor 342 vedeckých a odborných článkov publikovaných v domácich i zahraničných vedeckých a odborných časopisoch. Nositeľ mnohých ocenení.

Zverejnené vo februári 2008. Aktualizované 12. apríla 2018.

Hegyi, Ladislav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hegyi-ladislav