Hegedűs, Ármin

Popis ilustrácie

Ármin Hegedűs: kúpele Irma v Piešťanoch, 1910 – 12

Text hesla

Hegedűs [-dűš], Ármin, pôvodne Ármin Geiger, 5. 10. 1869 Szécsény, župa Nógrád – 29. 6. 1945 Budapešť — maďarský architekt, významný predstaviteľ secesie.

Od 1894 pôsobil v staviteľskom úrade v Budapešti, od 1896 v spoločnom ateliéri s Henrikom Böhmom (*1867, †1936), s ktorým navrhoval prevažne kúpeľné stavby (spolupracoval na nich aj s Artúrom Sebestyénom, *1868, †1943). Navrhol viacero verejných i súkromných stavieb najmä v Budapešti, napr. budovu Tureckej banky (1905 – 06, s H. Böhmom), školu na ulici Dob (1905 – 06) a kúpele a hotel Gellért (1909 – 18, s Izidorom Sterkom, *1860, †1935, a A. Sebestyénom), ktoré patria k najvýznamnejším stavbám v secesnom štýle v Budapešti. V neskoršej tvorbe sa priklonil k modernistickému tvarosloviu (napr. obytný dom v Budapešti z 1925, prvá čisto oceľová nosná konštrukcia; hotel a kúpele Tisza v Szolnoku, 1928; pôrodnica vo štvrti Újpest v Budapešti, 1928; a i.).

Na Slovensku navrhol kinematografické divadlo (1909, 1964 asanované), komplex hotela Thermia Palace a kúpeľov Irma (1910 – 12, 2006 obnovené podľa pôvodného projektu) i kúpeľný hotel Pro Patria (1916) v Piešťanoch a Grand hotel Teplice (1909 – 10, vznikol prestavbou a nadstavbou pôvodného hotela z 1859) v Trenčianskych Tepliciach.

Zverejnené vo februári 2008.

Hegedűs, Ármin [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hegedus-armin