Hefty, Ján

Text hesla

Hefty, Ján, 16. 4. 1950 Bratislava — slovenský geodet. R. 1975 – 91 pôsobil v Astronomicko-geodetickom observatóriu SVŠT (dnes STU) v Bratislave, od 1991 na Katedre geodetických základov Stavebnej fakulty STU v Bratislave; 2005 profesor. Venuje sa najmä monitorovaniu a analýze zmien rýchlosti rotácie Zeme a pohybu pólov, určovaniu polohy využitím umelých družíc Zeme, meraniu a spracovaniu družicových geodetických meraní s cieľom sledovať kinematiku litosféry, ako aj globálnej a regionálnej geodynamike.

Autor a spoluautor viac ako 100 odborných publikácií, napr. Globálny polohový systém v štvorrozmernej geodézii (2004), Slovensko očami satelitov (2010), Meniace sa Slovensko očami satelitov (2012). Člen Medzinárodnej astronomickej únie (1988), Medzinárodnej geodetickej asociácie (1993) a Európskej spoločnosti geovied (1999).

Zverejnené vo februári 2008.

Hefty, Ján [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hefty-jan