Heezen, Bruce Charles

Text hesla

Heezen [hí-], Bruce Charles, 11. 4. 1924 Vinton, Iowa – 21. 6. 1977 Atlantický oceán neďaleko pobrežia Islandu, pochovaný v Muscatine, Iowa, USA — americký oceánograf a geológ. Viedol kolektív geológov Kolumbijskej univerzity, ktorý v 50. rokoch 20. stor. konštatoval existenciu stredooceánskych chrbtov. Dokázal, že mohutné podmorské turbiditné prúdy pohybujúce sa rýchlosťou až 100 km/h dokážu prenášať obrovské množstvo materiálu pochádzajúceho z pevniny stovky kilometrov do hlbokých oceánskych panví. Venoval sa aj kartografii; spolu s americkou oceánografkou Marie Tharpovou (Tharp, *1920, †2006) napr. vytvorili prvé fyziografické mapy dien svetových oceánov (prvá publikovaná 1957, kompletná verzia 1977). Najvýznamnejšie diela: Dná oceánov I. Sev. Atlantik (The Floors of the Oceans. I. The North Atlantic, 1959, spoluautor), Stredozemné spodné prúdy a mikrofyziografia záp. od Gibraltáru (Mediterranean Undercurrent and Microphysiography West of Gibraltar, 1969, spoluautor), Tvár hlbín (The Face of the Deep, 1971, spoluautor). Je podľa neho nazvaná oceánografická výskumná loď námorníctva USA.

Zverejnené vo februári 2008.

Heezen, Bruce Charles [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heezen-bruce-charles