Heemskerck, Maerten van

Text hesla

Heemskerck [hémskerk], Maerten van, 1498 Heemskerck – 1. 10. 1574 Haarlem — nizozemský maliar a kresliar, popredný predstaviteľ nizozemského romanizmu (→ romanisti), ktorý sa významne zaslúžil o rozšírenie manierizmu v sev. Európe.

Okolo 1527 – 29 spolupracoval s J. van Scorelom, ktorý ovplyvnil jeho ranú tvorbu. R. 1532 – 36/37 navštívil Taliansko, kde študoval antickú architektúru a vytvoril množstvo dokumentačných panoramatických kresieb, ktoré sú dôležitým archeologickým a umeleckohistorickým prameňom (Pohľad na Forum Boarium v Ríme, 1532 – 36). Od 1537 žil v Haarleme, kde mal významné spoločenské postavenie. Venoval sa najmä tvorbe náboženských oltárnych obrazov (Ukladanie do hrobu, 1559 – 60), ale maľoval aj biblické a mytologické výjavy (Venuša a Kupido, 1545) a portréty (Portrét Johannesa Colmannusa, 1538). R. 1538 namaľoval autoportrét s Koloseom v pozadí, ktorý dokladá silný vplyv talianskeho pobytu na jeho dielo. Na jeho štýl významne pôsobilo dielo Michelangela Buonarrotiho, neskôr sa stal zdržanlivejším (Oplakávanie, 1566). Vytvoril aj množstvo predlôh medirytín (okolo 600), ktoré realizovali rytci ako napr. Hieronymus Cock (*okolo 1510, †1550), a návrhy vitráží.

Popis ilustrácie

Maerten van Heemskerck: Portréty manželského páru, pravdepodobne Anna Codde, 1529, Rijksmuseum, Amsterdam

Popis ilustrácie

Maerten van Heemskerck: Diabol napĺňa ľudské srdce túžbou po bohatstve, moci a slasti, 1548 – 50, Rijksmuseum, Amsterdam

Zverejnené vo februári 2008.

Heemskerck, Maerten van [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heemskerck-maerten-van