Hedberg, Olle

Text hesla

Hedberg [-berj], Olle, vlastným menom Carl Olof, 31. 5. 1899 Norrköping – 20. 9. 1974 Verveln — švédsky prozaik, popredný predstaviteľ medzivojnového švédskeho románu. Autor početných moralisticko-satirických románov z meštianskeho a šľachtického prostredia. Debutoval románom Utečenci a honci (Rymmare och fasttagare, 1930) o mladíckom pokuse hlavného hrdinu snažiaceho sa vymaniť z meštiackeho prostredia, životného štýlu a jeho hodnôt. Zo šľachtického prostredia čerpal námety románov Iris a poručíkovo srdce (Iris och löjtnantshjärta, 1934), Som rodeným princom (Jag är en prins av blodet, 1939), Priznaj farbu (Bekänna färg, 1947) a i. Autor protinacistickej satiry Preč s blondínkami (Ut med blondinerna, 1939) a memoárov Môj život bol snom (Mitt liv var en dröm, 1962). Od 1957 člen Švédskej akadémie.

Zverejnené vo februári 2008.

Hedberg, Olle [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hedberg-olle