Hebký, Alois

Text hesla

Hebký, Alois, 12. 5. 1905 Lišany, okres Rakovník – 3. 4. 1981 Praha — český strojár. R. 1930 – 39 a 1945 – 46 asistent v Ústave všeobecného strojárstva ČVUT v Prahe (dnes Fakulta strojní ČVUT), 1940 – 45 konštruktér v Škodových závodoch v Plzni, 1946 a 1953 – 72 prednášal na Fakulte strojní ČVUT v Prahe, 1946 – 53 pôsobil na Strojníckej fakulte SVŠT (dnes STU) v Bratislave, kde pomáhal zakladať nové špecializácie, najmä štúdium vodných strojov, 1949 – 50 dekan Fakulty strojného a elektrotechnického inžinierstva SVŠT, 1955 – 57 prodekan Fakulty strojního inženýrství ČVUT v Prahe (dnes Fakulta strojní ČVUT); 1946 profesor. Autor viacerých knižných publikácií, napr. Vodné sily (1951), Hydrodynamické převody (1964) a Hydraulické pohony transportních strojů (1974).

Zverejnené vo februári 2008.

Hebký, Alois [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hebky-alois