Healdton

Text hesla

Healdton [hílton] — ropné pole v USA v štáte Oklahoma v blízkosti mesta Healdton, najväčšie spomedzi okolitých deviatich ropných polí. Ložiská v hĺbke 129 m boli objavené 1888 na území patriacom Čikasawom vo vtedajšom Indiánskom teritóriu. Po začatí ťažby 1913 najproduktívnejšie ropné nálezisko na juhu USA (1913 – 37 bolo vyťažených viac ako 200 mil. barelov ropy). Koncom 1. pol. 20. stor. po vyčerpaní zásob v roponosných pieskoch sa začala ťažba hlbinnými vrtmi (začiatkom 21. stor. ťažba viac ako 2 380 barelov denne). V meste Healdton (2,7 tis. obyvateľov, 2010) ropné múzeum (Healdton Oil Museum) dokumentujúce históriu ťažby ropy v regióne.

Zverejnené vo februári 2008.

Healdton [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/healdton