head arrangement

Text hesla

head arrangement [hed erejndžment; angl.] — v džeze a populárnej hudbe jeden z vývojovo najstarších typov úpravy skladby. Doslovne nepísaná, zvyčajne homofónna úprava „z hlavy“, ktorá vznikla formou dohovoru medzi hudobníkmi. Uplatňovaná v raných zoskupeniach neworleanského džezu (King Oliver’s Creole Jazz Band, revivalistické skupiny a i.).

Zverejnené vo februári 2008.

Head arrangement [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/head-arrangement