HCM

Text hesla

HCM, angl. Highway Capacity Manual — základná príručka dopravného inžinierstva. Periodická inštruktážna pomôcka o usporiadaní cestných komunikačných systémov vznikajúca spoluprácou dopravných inštitúcií USA a Kanady. Vydáva ju od 1950 Transportation Research Board (National Academy of Science) vo Washingtone, doposiaľ posledné (6.) vydanie vyšlo 2016.

Obsahuje pojmy, smernice a postupy výpočtov na stanovenie obsahu a kvality služieb rôzneho vybavenia ciest, diaľnic, riadených i neriadených križovatiek a informuje o vplyvoch premávky, chodcov a cyklistov na výkonnosť týchto systémov. Metodika HCM je založená na dlhodobých a podrobných prieskumoch a používa sa na dimenzovanie komunikácií (určenie kapacity komunikácií) v krajinách EÚ, ako aj vo všetkých technicky vyspelých krajinách sveta.

Zverejnené vo februári 2008. Aktualizované 4. novembra 2018.

HCM [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hcm