Hazuchová, Nina

Text hesla

Hazuchová, Nina, 24. 5. 1926 Brno – 3. 4. 2020 Bratislava — slovenská operná a komorná speváčka (mezzosoprán). R. 1948 absolvovala štúdium na konzervatóriu v Bratislave u D. Žuravlevovej. R. 1946 – 88 sólistka Opery SND, kde vytvorila vyše 80 operných postáv.

Debutovala náročným partom Azuceny (Trubadúr), ktorý neskôr patril k jej ťažiskovým úlohám. Mäkký kultivovaný hlas a hudobná inteligencia jej umožnili stvárniť štýlovo široký repertoár od pohyblivých partov klasicizmu, napr. Cherubín (Figarova svadba) a Chlapec (Čarovná flauta), a raného romantizmu, napr. Rosina (Barbier zo Sevilly) a Izabella (Talianka v Alžíri), až po vypäté party romantickej opery, napr. Eboli (Don Carlos), Amneris (Aida) a Carmen. Farebný, zamatovo znejúci vyrovnaný hlas ju predurčil na stvárnenie úloh ruskej klasiky, napr. Oľga (Eugen Onegin), Marína (Boris Godunov), Končakovna (Knieža Igor), majstrovsky stvárnila aj postavy v pôvodných slovenských operách, napr. Zuzka, neskôr aj Školnica (Krútňava), Blagota (Svätopluk), Grófka Palugyayová (Juro Jánošík), Sofia (Vzkriesenie), Matka (Pani úsvitu) a Laetícia (Rozsudok). R. 1983 – 96 vokálna pedagogička na VŠMU. Nositeľka ceny F. Kafendu (1966).

Zverejnené vo februári 2008.

Hazuchová, Nina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hazuchova-nina