Hažín

Text hesla

Hažín — obec v okrese Michalovce v Košickom kraji v sev. časti Východoslovenskej nížiny juž. od Zemplínskej šíravy, 120 m n. m.; 479 obyvateľov (2017).

Vznikla pred 13. stor., písomne doložená 1336 ako Kysgesun, 1337 Egyhazatlangesun, 1419 Wygeson, 1451 Hasynna, 1520 Kysgesen, 1773 Gészeny, 1786 Geszény, 1808 Gezsény, Hažín, Hassín, 1863 – 73 Gézsény, 1877 – 82 Gezsény, 1888 – 1913 Gézsény, 1920 Hažín. R. 1336 sa spomína aj Veľký Hažín (1336 Noghgesun, Ogesun, 1537 Ighazasgeswn, Eghazasgeswn, Ogesu, Ogswn, 1520 Naghgesen), ktorý zač. 16. stor. splynul s Hažínom.

Obec patrila panstvu Michalovce. Začiatkom 18. stor. sa útekom poddaných vyľudnila. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a chovom dobytka. Archeologické nálezy z neolitu, halštatskej, laténskej a rímskej doby i z raného (9. – 10. stor.) a neskorého stredoveku (13. – 15. stor.). Barokovo-klasicistický gréckokatolícky Chrám nanebovstúpenia Pána nášho Ježiša Krista (1786, obnovený 1886), pravoslávny Chrám narodenia presv. Bohorodičky.

Zverejnené vo februári 2008.

Hažín [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hazin