Hažín

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Hažín — obec v okrese Michalovce v Košickom kraji v severnej časti Východoslovenskej nížiny južne od Zemplínskej šíravy, 120 m n. m.; 482 obyvateľov (2021).

Vznikla pred 13. stor., písomne je doložená v roku 1336 ako Kysgesun, 1337 Egyhazatlangesun, 1419 Wygeson, 1451 Hasynna, 1520 Kysgesen, 1773 Gészeny, 1786 Geszény, 1808 Gezsény, Hažín, Hassín, v rokoch 1863 – 73 Gézsény, 1877 – 82 Gezsény, 1888 – 1913 Gézsény, v roku 1920 Hažín. V roku 1336 sa spomína aj Veľký Hažín (1336 Noghgesun, Ogesun, 1537 Ighazasgeswn, Eghazasgeswn, Ogesu, Ogswn, 1520 Naghgesen), ktorý začiatkom 16. stor. splynul s Hažínom.

Obec patrila panstvu Michalovce. Začiatkom 18. stor. sa útekom poddaných vyľudnila. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a chovom dobytka.

Archeologické nálezy: nálezy z neolitu, halštatskej, laténskej a rímskej doby i z raného (9. – 10. stor.) a neskorého stredoveku (13. – 15. stor.).

Stavebné pamiatky: barokovo-klasicistický gréckokatolícky Chrám nanebovstúpenia Pána nášho Ježiša Krista (1786, obnovený 1886), pravoslávny Chrám narodenia presv. Bohorodičky.

Zverejnené vo februári 2008. Aktualizované 11. júna 2023.

Hažín [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hazin