Hazárovia

Text hesla

Hazárovia, vlastným menom Hazára — národnosť z centrálnych horských oblastí Afganistanu (Hazáradžát; hlavné centrum Bamiján). Hazárovia žijú aj v Iráne (región Chorásán), Pakistane (provincia Balúčistan), Tadžikistane, Turkménsku, Spojených arabských emirátoch a Austrálii; asi 3,5 mil. (2016). Sú potomkovia mongolských dobyvateľov, ktorí prišli do Afganistanu v 13. stor. a usadili sa v neprístupných horských oblastiach Hindúkuša. Živili sa prevažne polonomádskym chovom dobytka a remeselnou výrobou (vyspelé tkáčstvo). Kultúrne ich ovplyvnili najmä Peržania. Hovoria dialektom perzského jazyka známeho ako hazárčina (hazáragí). Vyznávajú prevažne šiítsky islam. Nezávislosť si udržali až do 1892, keď si ich podrobil afganský emir Abdurrahmán. V 20. stor. sa mnohí Hazárovia presťahovali do miest. Počas obdobia vlády Talibanu v Afganistane (1996 – 2001) došlo viackrát, najmä v mestách, k brutálnym masakrám Hazárov (Mazáre Šeríf 1998, Jakaolang 2001).

Zverejnené vo februári 2008.

Hazárovia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hazarovia