Hayeková, Matilda

Text hesla

Hayeková [-je-], Matilda, 6. 4. 1922 Vrútky, okres Martin – 1. 5. 2009 Bratislava — slovenská jazykovedkyňa. R. 1954 – 58 pôsobila v Ústave slovenského jazyka (dnes Jazykovedný ústav Ľ. Štúra) SAV v Bratislave, 1958 – 65 v podniku Slovenská kniha v Bratislave, 1968 – 80 na Katedre západných filológií Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Zaoberala sa dejinami slovenskej jazykovedy (Dejiny slovenských slovníkov do roku 1945, 1979) a problematikou najstarších jazykov na území Slovenska (viaceré štúdie o Keltoch na Slovensku).

Text hesla

Hayeková [-je-], Matilda, 6. 4. 1922 Vrútky, okres Martin – 1. 5. 2009 Bratislava — slovenská jazykovedkyňa. R. 1954 – 58 pôsobila v Ústave slovenského jazyka (dnes Jazykovedný ústav Ľ. Štúra) SAV v Bratislave, 1958 – 65 v podniku Slovenská kniha v Bratislave, 1968 – 80 na Katedre západných filológií Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Zaoberala sa dejinami slovenskej jazykovedy (Dejiny slovenských slovníkov do roku 1945, 1979) a problematikou najstarších jazykov na území Slovenska (viaceré štúdie o Keltoch na Slovensku).

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Hayeková, Matilda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-11-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hayekova-matilda