Hayashiho vývojová stopa

Text hesla

Hayashiho vývojová stopa [-jaši-], Hajašiho vývojová stopa, Hayashiho čiara, Hayashiho medza — čiara na pravej strane diagramu spektrum – svietivosť (→ Hertzsprungov-Russellov diagram) znázorňujúca začiatočné štádium vývoja hviezdy po odparení prachovej obálky protohviezdy. Predstavuje vývoj svietivosti a teploty protohviezdy pri jej kontrakcii, pričom sa posúva smerom k hlavnej postupnosti; vypočítaná je pre hviezdy nachádzajúce sa v konvektívnej rovnováhe. Povrchová teplota protohviezdy v začiatočnom štádiu vývoja rastie len nepatrne, preto je Hayashiho vývojová stopa takmer zvislá. Nazvaná podľa japonského astronóma Čušira Hajašiho (Chushiro Hayashi, *1920, †2010), ktorý jej predstavu zaviedol v 60. rokoch 20. stor.

Zverejnené vo februári 2008.

Hayashiho vývojová stopa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hayashiho-vyvojova-stopa