Hawke, Robert

Text hesla

Hawke [hók], Robert (Bob) James Lee, 9. 12. 1929 Bordertown, Južná Austrália — austrálsky politik. Od 1958 pracoval v odborovom hnutí, 1970 – 80 predseda Austrálskej rady odborových zväzov (Australian Council of Trade Unions, ACTU). R. 1973 – 78 prezident Austrálskej labouristickej strany (Australian Labor Party, ALP), 1983 – 91 vodca strany a predseda vlády (potvrdený v parlamentných voľbách 1984, 1987 a 1990). V sociálnych a kultúrnych otázkach postupoval niekedy radikálne, napriek labouristickým tradíciám však odstránil bariéry, ktoré od 1901 do značnej miery obmedzovali austrálske hospodárstvo. Umožnil vstup zahraničného kapitálu a konkurencie do krajiny, čo malo za následok predaj a sťahovanie nerentabilných tovární dovtedy chránených vysokými ochrannými sadzbami do krajín s lacnejšou pracovnou silou. Uvoľnil finančné toky z cudziny do Austrálie a opačne, čo v pol. 80. rokov 20. stor. viedlo k obdobiu konjunktúry a prosperity, ale aj k určitej aziatizácii Austrálie. Počas svojho funkčného obdobia sa tešil veľkej popularite. V závere politickej kariéry sa usiloval presadiť novú austrálsku ústavu, nezískal však dostatočnú politickú podporu, a preto v decembri 1991 odišiel z premiérskej funkcie, vo februári 1992 aj z parlamentu a stiahol sa z politického života.

Zverejnené vo februári 2008.

Hawke, Robert [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hawke-robert