Havranová, Marija

Text hesla

Havranová (Havran), Marija, 1. 4. 1966 Padina, Srbsko — slovenská scénická a kostýmová výtvarníčka. R. 1996 absolvovala štúdium scénografie u J. Cillera a kostýmového výtvarníctva u M. Čorbu na VŠMU v Bratislave. Jej výtvarný prejav sa vyznačuje premyslenou farebnosťou a jednoduchosťou so zmyslom pre abstraktnosť, symboliku a scénickú skratku.

Vytvorila viac ako 75 scénických a kostýmových návrhov pre hry rôznych autorov (V. Klimáček: Angeleo, GUnaGU, Bratislava, 1996; L. Klíma – S. Lavrík: Láska jest hovadství, Komorní scéna Aréna, Ostrava, 1997; P. V. Ollík: Zňenadála, DPOH, Bratislava, 1998; A. Boito: Mefistoteles, Divadlo J. K. Tyla, Plzeň, 1999; S. Lavrík: Svety za dedinou, DJP, Trnava, 1999; V. Dubačová: Návraty, Divadlo z pasáže, Banská Bystrica, 1999; F. M. Dostojevskij – Jan Novak: Vražda sekerou v Svätom Peterburgu, Astorka-Korzo ’90, Bratislava, 2000; Jacek Papis: Czerwony szalik, Teatr Współczesny, Vroclav, 2000; P. Weiss: Marat – Sade, DPOH, Bratislava, 2001; F. Kafka: Zámek, ND, Brno, 2002; W. Shakespeare: Mnoho kriku pre nič, ŠD Košice, 2002; Molière: Mizantrop, Činoherní klub, Praha, 2002; C. Goldoni: Treperendy, Mahenovo divadlo, Brno, 2003; Kornel Hamvai: Obdobie katov, Színhász Merlin, Budapešť, 2003; B. Brecht: Dobrý člověk ze Sečuanu, Stavovské divadlo, Praha, 2003; W. A. Mozart: Don Giovanni, ŠD Košice, 2004; V. Klimáček: Hypermarket, DPOH, Bratislava, 2005; Roland Schimmelphennig: Žena z minulosti, Slovinské národné divadlo Drama, Ľubľana, 2006; F. Schiller: Úklady a láska, SND, Bratislava, 2007; Sláva Daubnerová: Iluminárium, Divadlo P. A. T., Bratislava, 2012; S. Mrożek: Láska na Kryme, Astorka-Korzo ’90, Bratislava, 2014) a i.

Spolupracuje s viacerými režisérmi doma i v zahraničí, zúčastnila sa na viacerých výstavách. Nositeľka Divadelného ocenenia sezóny DOSKY za najlepší divadelný kostým (2007, 2012, 2014).

Zverejnené vo februári 2008.

Havranová, Marija [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/havranova-marija