Havlíková, Klára

Text hesla

Havlíková, Klára, 15. 10. 1931 Martin – 2. 2. 2007 Bratislava — slovenská klaviristka. R. 1952 absolvovala štúdium hry na klavíri na konzervatóriu v Bratislave u A. Kafendovej, 1952 – 56 študovala na VŠMU u A. Kafendovej a R. Macudzińského, 1963 – 66 ašpirantka VŠMU (pod vedením A. Kafendovej). Od 1961 pravidelne koncertovala doma i v zahraničí (v Európe, Ázii, Afrike, na Kube), 1973 – 90 sólistka Slovenskej filharmónie.

Presadila sa ako interpretka tvorby 20. stor. (C. Debussy, L. Janáček, S. Prokofiev, D. Šostakovič, I. Stravinskij, B. Bartók a i.). Propagovala slovenskú klavírnu literatúru, najmä diela J. Cikkera (Concertino pre klavír a orchester), F. Babuška (Koncert pre klavír a orchester d mol) a E. Suchoňa (Rapsodická suita), od 1964 z klavírnej tvorby E. Suchoňa premiérovo uvádzala každé nové dielo. Nahrávala doma i v zahraničí pre rozhlas, televíziu a hudobné vydavateľstvá (gramofónové platne a iné zvukové nosiče), najvýznamnejšie sú súborné nahrávky klavírnej tvorby E. Suchoňa. Napísala autobiografiu Čiernobiele klávesy života (2003). Nositeľka Ceny F. Kafendu (1966, 1972).

Zverejnené vo februári 2008.

Havlíková, Klára [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/havlikova-klara