Havel, Karel

Text hesla

Havel, Karel, 21. 7. 1944 Praha — slovenský letecký odborník. Od 1970 pôsobí na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov VŠD (dnes Žilinská univerzita) v Žiline, 1990 – 91 prodekan fakulty;1998 profesor; súčasne od 1975 letový inštruktor profesionálnych pilotov na Žilinskej univerzite. Od 2002 prednášal na univerzite v Glasgowe, Terste a Portoroži. Od 1993 styčný pracovník v európskom programe harmonizácie a integrácie riadenia letovej prevádzky, kde pôsobí v rôznych odborných skupinách, od 1998 poradca riaditeľa štátneho podniku Letové prevádzkové služby SR. Autor a spoluautor asi 100 príspevkov v domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch, 5 monografií, napr. Řízení letového provozu (1990), Civilno-vojenská spolupráca v manažmente letovej prevádzky (Civil/military Co-operation in Air Traffic Management, 1996) a Dopravné nehody (2003).

Zverejnené vo februári 2008.

Havel, Karel [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/havel-karel