Havant and Waterlooville

Text hesla

Havant and Waterlooville [hevent end voterlúvil] — mesto v Spojenom kráľovstve v južnom Anglicku v grófstve Hampshire na brehu Lamanšského prielivu v blízkosti mesta Portsmouth; 65-tis. obyvateľov (2015). Priemysel elektronický, strojársky, kovoobrábací, chemický, výroba hračiek. Stredisko vodných športov a turistiky.

Zverejnené vo februári 2008.

Havant and Waterlooville [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/havant-and-waterlooville