Havalda, Andrej

Text hesla

Havalda, Andrej, 26. 4. 1930 Turany, okres Martin – 19. 2. 2010 Bratislava — slovenský metalurg. Od 1953 pôsobil v Laboratóriu strojníctva a hutníctva SAV (dnes Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV), od 1971 zástupca riaditeľa, od 1981 až do odchodu do dôchodku vedúci oddelenia materiálov na Katedre materiálov a technológií Strojníckej fakulte STU v Bratislave; 1972 DrSc., 1979 profesor. R. 1967 – 68 hosťujúci docent na Michiganskej univerzite v Ann Arbore (Michigan) v USA. Od 1953 sa zaoberal problematikou fyzikálnej metalurgie, najmä vplyvom najdôležitejších technologických parametrov na celkovú tepelnú bilanciu zvárania elektrickým oblúkom a od 1981 štúdiom prípravy a vlastností nových druhov zložených kovových materiálov a materiálov pripravených technológiou práškovej metalurgie. Spoluzakladateľ (1962) a dlhodobý výkonný redaktor časopisu Kovové materiály. Autor vyše 150 odborných článkov v domácich i zahraničných vedeckých a odborných časopisoch, 9 vysokoškolských učebných textov, autor a spoluautor publikácií Tepelná kinetika pri zváraní elektrickým oblúkom (1960) a Základy zvárania, delenia a spájkovania (1989).

Zverejnené vo februári 2008.

Havalda, Andrej [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/havalda-andrej