Havajčania

Text hesla

Havajčania

1. vlastným menom Kanaka Māoli – označenie pôvodných obyvateľov Havajských ostrovov. Z celkového počtu 1,3 mil. obyvateľov Havajských ostrovov (2010) tvoria 5,9 %. Žijú i v pevninovej časti USA; spolu 527 077 (2010). Z jazykového, kultúrneho a antropologického hľadiska sa zaraďujú k Polynézanom. Havajčania osídlili ostrovy v 3. – 6. stor. n. l. z Markéz a okolo 800 z Tahiti. Vytvorili vyspelú kultúru založenú na poľnohospodárstve a remeselnej výrobe (rezbárstvo, stavba lodí ap.), ako aj na výborných astronomických a moreplaveckých znalostiach. Nemali písmo, ale všetky vedomosti uchovávali a učili osobitne vyškolení ľudia, takzvaní kahunovia. Rozvinuli aj spev, hru na hudobných nástrojoch a tanec (najmä mnohé obmeny huly). Po príchode Európanov (od 1778) sa medzi Havajčanmi rozšírili choroby, proti ktorým neboli prirodzene imúnni (napr. cholera), čoho následkom bol prudký pokles ich počtu z odhadovaných 300 – 500-tis. (1778) na 70 036 (1853), 1910 ich bolo už len 40-tis. V súčasnosti sa počet pôvodných Havajčanov odhaduje na 1 000, ostatní sú miešanci. Veriaci sú kresťania (katolíci a protestanti), pôvodné náboženstvo bolo polyteistické. Havajčania pracujú väčšinou ako poľnohospodárski robotníci, v priemysle a v službách (najmä turizmus). V 60. a 70. rokoch 20. stor. sa začalo kultúrne oživenie založené na jedinečných dejinách, jazyku a tradíciách Havajčanov. R. 1993 – 2012 boli Havajčania pod názvom Ka Lahui Hawai’i členom Organizácie nezastúpených národov a národností (UNPO);

2. súhrnné označenie všetkého obyvateľstva amerického štátu Havaj bez ohľadu na národnosť a materinský jazyk.

Zverejnené vo februári 2008.

Havajčania [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/havajcania