Hausruck

Text hesla

Hausruck [-ruk] — horský chrbát v Rakúsku v podhorí Álp medzi riekami Inn a Traun; dĺžka 30 km, najvyšší vrch Göbelsberg, 801 m n. m. Zalesnené územie s rozvinutým lesným hospodárstvom. Na južnom svahu hnedouhoľný revír. Vo výške 600 m n. m. železničný tunel dlhý 600 m. Juhozápadným pokračovaním horského chrbta Hausruck je Kobernausser Wald (do 777 m n. m.).

Zverejnené vo februári 2008.

Hausruck [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hausruck