hathajoga

Text hesla

hathajoga [indoárijské jazyky] — jedno z odvetví jogy. Prvými propagátormi hathajogy boli v Indii príslušníci sekty kánphátov založenej v 10. storočí guruom Górakhnáthom. Hathajoga vychádza z fyziologických teórií súvisiacich s haďou silou (kundaliní). Pomocou nej sa aktivujú centrá psychickej energie (čakry), aby mohla kundaliní vystúpiť do vyšších sfér vedomia. Opísaná je v najstaršej zachovanej príručke Hathajógapradípiká, ktorú zostavil v 16. storočí Svátmáráma na základe starších sanskritských textov a vlastnej skúsenosti. Nemožno ju zamieňať s klasickou Pataňdžaliho rádžajogou, ktorej cieľom je oslobodenie duše a jej spojenie s bohom, hathajoga pôvodne tvorila len jej technickú zložku. Na rozdiel od nej kladie dôraz na očistenie tela, ktorá vedie k očisteniu mysle. Nerozlišuje medzi nižším a vyšším vedomím či medzi telom a duchom, ktoré považuje len za rozličné prejavy životnej sily (prány). Na usmernenie tokov tejto životnej sily má podrobne vypracovanú sústavu telesných polôh (ásany), ako aj techník na ovládanie dychu (pránájáma) a mentálneho sústredenia. Ásany nemajú slúžiť len ako základ meditácie, ale aj ako prostriedok, ktorý pomáha liečiť choroby tela a udržiavať ho v dobrom zdravotnom stave. Veľa moderných škôl hathajogy vychádza zo školy Šrí Tirumalaia Krišnamáčarju (*1888, †1989). Hathajoga je najznámejším a najrozšírenejším odvetvím jogy v západných krajinách, kde sa jej stúpenci zameriavajú najmä na ásany a cvičenia.

Text hesla

hathajoga [indoárijské jazyky] — jedno z odvetví jogy. Prvými propagátormi hathajogy boli v Indii príslušníci sekty kánphátov založenej v 10. storočí guruom Górakhnáthom. Hathajoga vychádza z fyziologických teórií súvisiacich s haďou silou (kundaliní). Pomocou nej sa aktivujú centrá psychickej energie (čakry), aby mohla kundaliní vystúpiť do vyšších sfér vedomia. Opísaná je v najstaršej zachovanej príručke Hathajógapradípiká, ktorú zostavil v 16. storočí Svátmáráma na základe starších sanskritských textov a vlastnej skúsenosti. Nemožno ju zamieňať s klasickou Pataňdžaliho rádžajogou, ktorej cieľom je oslobodenie duše a jej spojenie s bohom, hathajoga pôvodne tvorila len jej technickú zložku. Na rozdiel od nej kladie dôraz na očistenie tela, ktorá vedie k očisteniu mysle. Nerozlišuje medzi nižším a vyšším vedomím či medzi telom a duchom, ktoré považuje len za rozličné prejavy životnej sily (prány). Na usmernenie tokov tejto životnej sily má podrobne vypracovanú sústavu telesných polôh (ásany), ako aj techník na ovládanie dychu (pránájáma) a mentálneho sústredenia. Ásany nemajú slúžiť len ako základ meditácie, ale aj ako prostriedok, ktorý pomáha liečiť choroby tela a udržiavať ho v dobrom zdravotnom stave. Veľa moderných škôl hathajogy vychádza zo školy Šrí Tirumalaia Krišnamáčarju (*1888, †1989). Hathajoga je najznámejším a najrozšírenejším odvetvím jogy v západných krajinách, kde sa jej stúpenci zameriavajú najmä na ásany a cvičenia.

Zverejnené vo februári 2008.

Hathajoga [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hathajoga