hatéria

Text hesla

hatéria [lat.], Sphenodon — rod jašterov z čeľade hatériovité (Sphenodontidae). Má do 50 cm dlhé telo, na hlave s pozostatkom temenného oka prerasteného kožou. Vyskytuje sa len na malých ostrovoch pri Novom Zélande. Živí sa bezstavovcami; chladnému prostrediu sa prispôsobil spomalením metabolizmu, pravdepodobne preto sa dožíva aj 100 rokov. Patria sem dva druhy – hatéria bodkovaná (Sphenodon punctatus) a hatéria Güntherova (Sphenodon guentheri), ktoré sú v súčasnosti veľmi ohrozené introdukovanými druhmi predátorov (napr. mačkami a potkanmi).

Text hesla

hatéria [lat.], Sphenodon — rod jašterov z čeľade hatériovité (Sphenodontidae). Má do 50 cm dlhé telo, na hlave s pozostatkom temenného oka prerasteného kožou. Vyskytuje sa len na malých ostrovoch pri Novom Zélande. Živí sa bezstavovcami; chladnému prostrediu sa prispôsobil spomalením metabolizmu, pravdepodobne preto sa dožíva aj 100 rokov. Patria sem dva druhy – hatéria bodkovaná (Sphenodon punctatus) a hatéria Güntherova (Sphenodon guentheri), ktoré sú v súčasnosti veľmi ohrozené introdukovanými druhmi predátorov (napr. mačkami a potkanmi).

Zverejnené vo februári 2008. Aktualizované 12. februára 2018.

Hatéria [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hateria