Hatalov

Text hesla

Hatalov — obec v okrese Michalovce v Košickom kraji na Východoslovenskej rovine medzi riekami Laborec a Duša, 103 m n. m.; 757 obyvateľov (2017). Miestne časti: Hatalov, Ridzina. Písomne doložená 1326 ako Gathal, Gothal, 1344 Olchel, Olcheb, 1406 Alcheb, Alcseb alio nomine Gathal, 1773 Gatály, Hatalow, 1786 Gattaly, Hatalow, 1808 Gataly, Hatalow, Hatalowce, 1863 – 1913 Gatály, 1920 Hatalov. Pôvodne osada patriaca zemanovi Gothalovi, od 1326 obec. Patrila viacerým šľachtickým rodinám. R. 1505 sa spomína hrad. R. 1715 bola obec opustená. V 19. storočí tam bol liehovar a parný mlyn. Archeologické nálezy: osídlenie z mladšej bronzovej, halštatskej a rímskej doby, ako aj z raného stredoveku (13. – 14. stor.). Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol nepoškvrneného srdca Panny Márie (1971).

Text hesla

Hatalov — obec v okrese Michalovce v Košickom kraji na Východoslovenskej rovine medzi riekami Laborec a Duša, 103 m n. m.; 757 obyvateľov (2017). Miestne časti: Hatalov, Ridzina. Písomne doložená 1326 ako Gathal, Gothal, 1344 Olchel, Olcheb, 1406 Alcheb, Alcseb alio nomine Gathal, 1773 Gatály, Hatalow, 1786 Gattaly, Hatalow, 1808 Gataly, Hatalow, Hatalowce, 1863 – 1913 Gatály, 1920 Hatalov. Pôvodne osada patriaca zemanovi Gothalovi, od 1326 obec. Patrila viacerým šľachtickým rodinám. R. 1505 sa spomína hrad. R. 1715 bola obec opustená. V 19. storočí tam bol liehovar a parný mlyn. Archeologické nálezy: osídlenie z mladšej bronzovej, halštatskej a rímskej doby, ako aj z raného stredoveku (13. – 14. stor.). Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol nepoškvrneného srdca Panny Márie (1971).

Zverejnené vo februári 2008.

Hatalov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hatalov