Hatala, Štefan

Text hesla

Hatala, Štefan, 27. 2. 1915 Černová, dnes súčasť Ružomberka – 6. 11. 1990 Liptovský Ján, okres Liptovský Mikuláš — slovenský filozof, rímskokatolícky teológ a prekladateľ. R. 1936 absolvoval gymnázium v Kláštore pod Znievom, potom študoval filozofiu v Innsbrucku a teológiu v Segedíne. V rámci akcie zameranej proti biskupským úradom bol 1949 zatknutý a 1951 odsúdený na 13 rokov nepodmienečne. Po prepustení 1960 pracoval 7 rokov ako robotník, potom ako správca farnosti v Bielom Potoku pri Ružomberku a od 1969 farnosti v Liptovskom Jáne. Prispieval najmä do časopisov Kultúra, Obroda, Verbum, Nová práca a Most. V knižnej štúdii Kresťanský humanizmus (1944) načrtával možnosť pozitívneho vývinu kresťanského humanizmu v dejinách. Práca Kresťanský spoločenský poriadok (1948) bola významným prínosom ku kresťanskému riešeniu sociálnej otázky a etiky. Z pozície personalizmu kritizoval individualizmus vrcholiaci v liberalizme. V oblasti filozofie odmietal N. O. Losského aj intuitívny realizmus J. Diešku (v stati Absolútne kritérium pravdy, Verbum, 1947).

Zverejnené vo februári 2008.

Hatala, Štefan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hatala-stefan