Hatala, Jozef

Text hesla

Hatala, Jozef, 27. 2. 1937 Chmiňany, okres Prešov — slovenský banský odborník. R. 1960 – 98 pôsobil na Banskej fakulte (dnes Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií) Vysokej školy technickej (dnes Technická univerzita) v Košiciach, 1981 – 85 vedúci Katedry dobývania ložísk; 1995 profesor. Zameriaval sa na problematiku geotechniky a podzemného staviteľstva, jeho výskumné práce z oblasti mechaniky hornín sa uplatnili v uhoľnom a magnezitovom priemysle. Autor 61 odborných príspevkov v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch, 14 vysokoškolských učebných textov a 3 patentov, spoluautor učebnice Razenie banských diel (1977). Od 1979 člen Medzinárodnej spoločnosti pre mechaniku hornín (International Society for Rock Mechanics), od 1987 člen Medzinárodného byra pre mechaniku hornín pri Organizačnom komitéte svetových banských kongresov (International Bureau of Strata Mechanics, World Mining Congress International Organising Committee).

Zverejnené vo februári 2008.

Hatala, Jozef [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hatala-jozef