Hassler, Hans Leo von

Text hesla

Hassler, Hans Leo von, 26. 10. 1564 Norimberg – 8. 6. 1612 Frankfurt nad Mohanom — nemecký hudobný skladateľ, predstaviteľ neskororenesančnej hudby. R. 1584 – 85 žiak A. Gabrieliho v Benátkach, od 1586 dvorný organista v Augsburgu, neskôr pôsobil v Norimbergu, Drážďanoch a Prahe na dvore Rudolfa II. Autor početných cirkevných skladieb (motetá, omše, žalmy) i svetských piesní často s tanečnými prvkami, napr. Canzonette (1590), Neue teutsche Gesang... (1596), Madrigali (1596) a i. V jeho cirkevnej tvorbe sa výrazne prejavujú vplyvy benátskej školy (princíp viaczborovosti), v nemeckej piesni zlúčil prvky talianskeho a nemeckého slohu; prvý významnejší predstaviteľ benátskej školy v Nemecku.

Zverejnené vo februári 2008.

Hassler, Hans Leo von [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hassler-hans-leo-von